BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Třebušická 178, Komořany, 434 01 Most

IČ: 402 33 529
DIČ: CZ 402 33 529
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 756 66 72 / 0800
Dat. schránka: bz4u9st

  sekretariat@bsmost.cz

(​email pro příjem elektronických faktur)

 ​ www.bsmost.cz

BETONÁRNA, AUTOPROVOZ

Pavel Bartl

vedoucí provozu

 +420 602 140 520

 bartl@bsmost.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

SEKRETARIÁT

Ing. Jan Musil

ředitel společnosti

 +420 775 018 110

 musil@bsmost.cz

Ing. Milan Beška

obchodní náměstek

 +420 602 418 961

 beska@bsmost.cz

Ing. Josef Mejstřík

 +420 602 418 964

technický náměstek

 mejstrik@bsmost.cz

Libuše Hollá

sekretariát

 +420 727 933 963

 sekretariat@bsmost.cz

BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.

Třebušická 178, Komořany,  434 01 Most

+420 727 933 963

sekretariat@bsmost.cz